Taxeren, een onderschatte professie? 

Het vak van de makelaar en dat van de taxateur liggen dicht bij elkaar maar er zijn zeker ook verschillen. In beide beroepen moet je deskundig en onafhankelijk zijn maar daar waar de makelaar de adviseur en belangenbehartiger is van zijn opdrachtgever, is de taxateur de objectieve derde die zijn opinie mededeelt. Een Neerlandiaan verstaat zijn vak en is specialist in zijn eigen werkgebied en binnen zijn eigen domein. Een taxateur weet wanneer hij nee moet zeggen tegen een opdrachtgever. De vakbekwaamheid en integriteit staan bij al onze taxateurs voorop. Door ons landelijke netwerk én de aanwezigheid van verschillende experts kunnen wij elke waarderingsvraag voorzien van een gedegen antwoord.

Taxeren anno nu is meer dan een onderbuikgevoel waarbij een schatting wordt gegeven over de waarde. Elke taxatie doorloopt een weloverwogen proces vanaf een schriftelijke opdrachtbevestiging naar een gedegen onderzoek, zowel administratief als ter plaatse tot en met een afgewogen waardering en een heldere rapportage. Daarbij worden vanzelfsprekend de eisen van het NRVT gevolgd. De taxateurs van Neerlandia kunnen zorgen voor gevalideerde woningrapporten, RICS taxaties (RED Book) en zijn de internationale normen als IVS en EVS een vanzelfsprekende basis.

Of u nu een taxatie nodig heeft voor financiering, de jaarrekening of een beleidsbeslissing, bel uw eigen Neerlandiaan en laat u voorzien van een kundig antwoord.